Bakgrunden till denna hemsida, börjar i vår alltjämt sökande efter de bästa ekologiska livsmedlen på marknaden för att hålla kroppen frisk och stark.

Allt eftersom vi la märke till de positiva effekter som dessa livsmedel givit oss, har det blivit en del av vår dagliga föda och det är dessa produkter vi kommer lägga upp på denna sida.
Vår härkomst, trots att vi är födda i Sverige, är grekisk och därför har vi valt att fokusera på ekologiska livsmedel från grekland som är laddade med mycket sol.
Vår ide är att presentera och dela med oss de mest potenta och näringsrika produkter som Grekland har att erbjuda.

I dagens samhälle utsätts vi av olika former av stress från den miljö vi lever i. Den psykiska stressen kan vara mest påtaglig, men vi anser att med
en stark fysisk hälsa har vi lättare att stå emot de stress vi utsätts av i vår miljö.