Vår aronia kommer från Aronia Bio Farm som har sin plantage i norra Grekland, nära staden Thessaloniki. Aronia Bio Farm är ett familjeföretag som odlar ekologisk aronia sedan 2010. Aronian odlas ekologiskt, utan användning av några kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel. All hantering av bären sker manuellt och med stor omsorg, för att få bästa möjliga kvalitet på produkterna. Plantagen är på ca 7 hektar och marken har fått vila under en längre period för åter mineralisering av jorden.

Framställningen av produkterna sker varsamt och naturligt för att bevara näringsämnena. Produktsortimentet utgörs av både juicer, torkade bär, marmelad, te och dressing. Aronian har en sträv smak, vilket vissa människor kan ha svårt för. Den sträva smaken kommer från bärets höga innehåll av antioxidanten tannin. För att göra denna ”superbär” tillgänglig för alla, har Aronia Bio Farm även tagit fram produkter med kombinationer av smaker. De torkade bären finns också med ekologisk äppeljuice, både gott och nyttigt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aronia är ett bär som är unik

i sitt höga innehåll av antioxidanter. Aronians mörka färg kommer sig av sin höga halt av flavonoider, en grupp fytoämnen som kallas antocyaniner. Dessa har vetenskapligt bevisade antioxidativa effekter. Antioxidanter tros kunna förebygga allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

 

Aronians effekter på just hjärt-kärlsystemet, specifikt på de fina blodkärlen, kan tydligt märkas i mörkerseendet och seendet generellt som kan förbättras e
fter några dagars intag. Liknande effekt märks också av blåbär, men aronia har än större effekt, p.g.a. sina högre halter av antioxidanter.

Några av aronians egenskaper är:
– Antiinflammatorisk
– Reglerar blodsockernivåerna och blodtrycket
– Stärker immunförsvaret
– Främjar till väl fungerande urinvägar Stödjer levern i avgiftningsprocessen

Läs mer om aronia: http://aroniainfo.se/